Baza wiedzy - symulacje decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą sformułowane na tym materiale wiedzowym.

Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie materiałów w ramach warsztatu Samorozwojowe Gry Negocjacyjne.

Przewozy jednostek ładunkowych.

Wykonawstwo budowlane

Ewidencja środków trwałych i amortyzacji

Symulacje motywacyjne – fundamenty praktyczne

Zbiór zadań z geometri wykreślanej t1

Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych

Termodynamika

Wstęp do fizyki ciała stałego

Mała Encyklopedia Rachunkowości Wyd. IV zm. i rozsz.

Uszczelnienia czołowe materiały i konstrukcja

Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice

Ergonomia przemysłowa a wydajność pracy

Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne

Montaż w budowie maszyn

Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2

Tarcie,zużycie i smarowanie w obróbce plastycznej metali.

Stolarz BHP

Dynamika i drgania układów mechanicznych

Twój magnetofon

Metody numeryczne

O dobrej i złej polszczyźnie

Elementy i podzespoły elektroniczne.Poradnik warsztatowy

Nabycie działki budowlanej i letniskowej

Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach

Podstawy projektowania siłowni cieplnych

Core PHP. Programowanie Wyd. 2

Pzegląd programu MSExcel wersja 3.0

Podstawy fotochemii

Coctaile, drinki elongdrinki

Ilustrowana kronika XX wieku.

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.

Elementy elektroniczne Półprzewodniki, diody 100 str. 24 cm

Chemia Encyklopedia techniki Wyd IV 903s,24cm

Buduję ciepły dom 111 str., 21 cm

Rozwiązywania testów egzaminacyjnych z fizyki z lat 85-93. Kurs z fizyki dla kandydatów na Akademię Medyczną 491 str., 24 cm

Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm

Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm

Symulacje szkoleniowe – podstawy teoretyczne

Word 6 for Windows 271 str., 19 cm

PC a tworzenie muzyki/zawiera dyskietkę/ 432s 21cm

Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn Wyd.III 626 str., 24 cm

Zarządzanie strategiczne firmą 141 str. 20 cm

Excel 5 następne kroki w.polska 248 str.,24 cm

Fizyka 2 Wyd.VIII 661 str,24 cm

Sztuka świata t.10 357 str., 30 cm

Nowy słownik pedagogiczny 336 str,23 cm

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych 469 str, 24 cm

Elementy chemii nieorganicznej cz 1 Wyd.3 334 str, 24 cm

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy 408 str, 20 cm

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych Wyd.VI 605 str, 21 cm

Mathcad

Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków 273 str, 24 cm

Brudne pieniądze - metody przeciwdziałania praniu pieniędzy 293 str, 20 cm

Tablice matematyczne 407 str, 20 cm

Język niemiecki dla początkujących - kurs poszerzony 392 str, 20 cm

Operacje handlu zagranicznego 291s 24cm

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm

Pracownia elektroniczna.Elementy układówelektronicznych 171s 23cm

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wyd.2 644s 20cm

Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. 486s 24cm

Rynek kapitałowy Inwestycje finansowe 438 str, 24 cm

Excel 2003 PL - porgramowanie w VBA vademecum profesjonalisty + D-271 871 str, 24 cm

10.01.2015. 00:04