Decyzje – szkolenia z integracji zespołów - Consulting Partners

Lista nagrodzonych projektów w programie grantów Holenderskiego Grantu Rozwojowego: --B7/I/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, podniesienie konkurencyjności w zakresie technologii produkcji warstwy ochronnej przekładników pomiarowych średniego napięcia., Magneto , Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie. --F9/G/PODLASKIE-, wdrożenie i komercjalizacja innowacji procesowej i produktowej w Zakładzie Kamieniarskim, "GRANITEX" ZAKŁAD KAMIENIARSKI EKSPORT-IMPORT WIESŁAW WÓJCIK, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Herra. Zalecane w firmie Homo Creatore --E9/W/PODKARPACKIE-, twórcza implementacja medycyny integracyjnej poprzez uruchomienie innowacyjnych usług w obszarze medycyny , Małgorzata Molenda Qimed. com, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Grzesiak. Zalecane szkolenia w instytucie IBD Business School --F4/D/POMORSKIE-, wdrożenie kompleksowego systemu zintegrowanych sal operacyjnych., INFIMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Tymochowicz. Zalecane w agencji Mindlab --A6/D/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym., "WATS" PIASECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie House of Skills --E9/Z/LUBUSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie i zarządzanie oprogramowaniem Sensora Hipokratesa dla ogólnokrajowej innowacyjności i europejskiej konkurencyjności nowej usługi firmy DJMA Netsystems , DJMA NETSYSTEMS DOROTA CHŁOSTA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Profess --G3/N/PODKARPACKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii filmowania obiektów w ruchu, SECTRA TECH SA, Dla tego projektu ogłoszono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Training Partners --E6/D/MAZOWIECKIE-, Innowacyjne technologie renowacji i inwentaryzacji zabytków , NAWARA RADOSŁAW Arkada, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Batko. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Akademia przygoda

11.11.2016. 09:57