Granty Europejskie na kursy z zarządzania

Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Pomorski Fundusz Edukacyjny” na cztery Szkolenia Wprowadzanie Zmian subwencję otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Operatorów Maszyn w firmie Irchowicz
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "Budowa "ostatniej mili" w rejonie Zgierz, Stryków oraz Głowno"
 • nowoczesna koncepcja wiedzy, komunikacji i archiwizacji dla systemu ochrony zdrowia
 • nowoczesny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • sporządzenie energooszczędnych drzwi filplast i implementacja na modernizacyjnej linii technologicznej.
 • opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy model kontrolno-pomiarowy
 • opracowanie i wdrożenie procedury produkcji regranulatu.
 • sporządzenie i uruchomienie technologii wytwarzania nowych nowoczesnych leków generycznych.
 • sporządzenie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • opracowanie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM systemOWYCH SOA
 • sporządzenie wzoru przemysłowego i uruchomienie do produkcji produkcji linii wzorniczej 10 zdigitalizowanych prezenterów e-P.O.S.
 • platforma HI-TECH. system Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w modułowe Technologie
 • proces i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprojektowania YADDA
 • system Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej - INTEGRYB
 • model wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • stworzenie serwisu Cokupujesz.pl - uruchomienie nowej e-usługi w obszarze handlu w internecie
 • utworzenie serwisu interaktywnych głosowych wiadomości dla elektronicznych urządzeń przenośnych
 • implementacja modernizacyjnego scentralizowanego systemu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług zdigitalizowanych B2B.
 • uruchomienie planu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie INTERMET Sp. z o.o.
 • implementacja elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • zbudowanie nowoczesnego zdalnego serwisu turystycznego z możliwością modelowego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych.
 • stworzenie inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz samolotów do nabycia/współnabycia
 • stworzenie cyfrowego serwisu do technologicznego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • wypracowanie cyfrowego serwisu i systemowego modelu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  27.09.2015. 00:07