Materiały - symulacje szkoleniowe

Gry strategiczne w naszym programie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na tym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie lektur na szkolenie Korporacyjne Gry Biznesowe.
Nadmieniamy przy tym, iż opublikowana baza zawiera materiały wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i służy do inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Szkolenie Kompetencji Przywódczych w Nowoczesnej Firmie, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Aldowska
 • Zaplecze techniczne transportu.
 • Ewidencja i rozliczenia kosztów inwestycyjnych
 • Organizacja przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Wiązka elektronów w technice
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Technologia metali t.1
 • Chemia dla klasy L.O.
 • Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportu
 • Przewodnik dla ekonomistów informatyka
 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokościach
 • Minikomputery biurowe - informatyka w praktyce
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Korozja i ochrona zbrojenie
 • Mikroskopia optyczna
 • Słownik polsko-portugalski
 • Półprzewodnikowe detektory półczerwieni
 • Metody selekcji i redukcji informacji
 • Miernictwo elektryczne
 • Przewodnik frezera
 • Chemia nieorganiczna
 • Procesy przemysłowe zanieczyszczenie środowisk
 • Rozszrzony Turbo - Pascal wersja 4,0
 • Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym
 • Rozmówki francuskie
 • Matematyka.Podręczniki akademickie część I
 • Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
 • DOS 5.00 od środka
 • Elementy obsługi operatorskiej mikrokomputerów serii IBM PC
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych. Wyd.V
 • Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Dzieje Polski do roku 1501 Wyd.IV 288 str., 25 cm
 • Podstawy konstrukcji maszyn. T. 4.
 • Giełdy Wyd.III 155 str., 20 cm
 • Literatura polska w latach 1939-1989 Wyd.I 375 str., 20 cm
 • Kodeks cywilny Wyd.II St.pr.1.04.94 402 str., 18 cm
 • Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych 245 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Silniki skokowe 243 str., 20 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Teoria estetyczna 706 str., 20 cm
 • Zobowiązania - zakres wykładu Wyd.VI 466 str., 24 cm
 • Naprawiam i rozbudowuję swój komputer
 • Polska losy państwa i narodu 610 str,24 cm
 • Powszechna historia państwa i prawa Wyd.VIII 560 str,24 cm
 • Technika zamocowań Kołki śruby nity zszywki klejenie
 • Microsoft Works 3 dla Windows 95 dla opornych wersja polska 385 str, 24 cm
 • Mechanika techniczna Kinematyka i dynamika. T.2 Wyd. IV 240 str, 24 cm
 • Encyklopedia Uniwersalna 791 str, 27 cm
 • Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str, 24 cm
 • Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach.
 • Handel zagraniczny Organizacja i technika
 • Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach 274 str, 20 cm
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym 365 str, 24 cm
 • Słownik wyrazów obcych 1185 str, 24 cm
 • Socjologia ogólna
 • Ekonomia środowiska 336 str, 24 cm
 • Elementy informatyki użytkowanie komputera Wyd. IV D-84 610 str, 24 cm
 • Chemia dla licealistów cz.II Pierwiastki i związki chemiczne Wyd.II 363-728 str, 24 cm
 • Reklama według Ottona Kleppnera 818s 28cm
 • Zagadnienia egzaminacyjne na wydziale prawa i administracji prawo 2001/2002 353 str. 24 cm
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw- koncepcje procedury doświadczenia 213 str, 24 cm

  11.05.2015. 00:01