O grantach europejskich na szkolenia biznesowe

Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Mazowiecki Fundusz Strukturalny” na Szkolenia Z Zarządzania wsparcie uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Technologów w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • "Księgowość on-line - nowoczesne e-usługi dla małych przedsiębiorców"
 • innowacyjna procedura produkcji luksusowych opakowań i etykiet typu Premium o przedłużonej żywotności z modułowym uszlachetnianiem hybrydowym.
 • zoptymalizowana technologia produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT3.
 • bezzałogowego.
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • opracowanie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i rozwój projektu lojalnościowego nowej generacji: Prokliencki.eu.
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • opracowanie wzoru przemysłowego pustaka akustycznego i uruchomienie go do produkcji
 • struktura B2B szansą dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa POL-MAK
 • projekt Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP
 • reorganizacja istniejącego procesu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Euroflorist z kwiaciarniami partnerskimi
 • proces dla automatycznego testowania poprawności wygenerowanych obrazów stron elektronicznych dla przeglądarek internetowych
 • technologia wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • wdrożenie serwisu gpsfriendly.com- wdrożenie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • implementacja nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie "3B" s.c.
 • implementacja koncepcji rozwoju importu w spółce Laserstar Sp. z o.o sp. k.
 • wdrożenie planu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • uruchomienie modelowego modelu do zarządzania projektami we współpracy z partnerami w firmie Extend Vision.
 • wdrożenie e-usługi elektronicznego zarządzania dokumentami Uni-SEAD (Unikkon - model Elektronicznej Archiwizacji Dokumentów)
 • zbudowanie interaktywnej platformy dystrybucji oraz wymiany materiałów video
 • wypracowanie mobilnego serwisu bazy wiedzy i doradczo-konsultingowego.
 • zbudowanie zdalnego serwisu informacyjnego na temat przepisów dotyczących ochrony rejestrów osobowych (e-Administrator).

  10.07.2016. 00:04