Baza wiedzy - symulacje decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą sformułowane na tym materiale wiedzowym.

Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie materiałów w ramach warsztatu Samorozwojowe Gry Negocjacyjne.

Przewozy jednostek ładunkowych.

Wykonawstwo budowlane

Ewidencja środków trwałych i amortyzacji

Symulacje motywacyjne – fundamenty praktyczne

Zbiór zadań z geometri wykreślanej t1

Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych

Termodynamika

Wstęp do fizyki ciała stałego

Mała Encyklopedia Rachunkowości Wyd. IV zm. i rozsz.

Uszczelnienia czołowe materiały i konstrukcja

Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice

Ergonomia przemysłowa a wydajność pracy

Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne

Montaż w budowie maszyn

Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2

Tarcie,zużycie i smarowanie w obróbce plastycznej metali.

Stolarz BHP

Dynamika i drgania układów mechanicznych

Twój magnetofon

Metody numeryczne

O dobrej i złej polszczyźnie

Elementy i podzespoły elektroniczne.Poradnik warsztatowy

Nabycie działki budowlanej i letniskowej

Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach

Podstawy projektowania siłowni cieplnych

Core PHP. Programowanie Wyd. 2

Pzegląd programu MSExcel wersja 3.0

Podstawy fotochemii

Coctaile, drinki elongdrinki

Ilustrowana kronika XX wieku.

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.

Elementy elektroniczne Półprzewodniki, diody 100 str. 24 cm

Chemia Encyklopedia techniki Wyd IV 903s,24cm

Buduję ciepły dom 111 str., 21 cm

Rozwiązywania testów egzaminacyjnych z fizyki z lat 85-93. Kurs z fizyki dla kandydatów na Akademię Medyczną 491 str., 24 cm

Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm

Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm

Symulacje szkoleniowe – podstawy teoretyczne

Word 6 for Windows 271 str., 19 cm

PC a tworzenie muzyki/zawiera dyskietkę/ 432s 21cm

Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn Wyd.III 626 str., 24 cm

Zarządzanie strategiczne firmą 141 str. 20 cm

Excel 5 następne kroki w.polska 248 str.,24 cm

Fizyka 2 Wyd.VIII 661 str,24 cm

Sztuka świata t.10 357 str., 30 cm

Nowy słownik pedagogiczny 336 str,23 cm

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych 469 str, 24 cm

Elementy chemii nieorganicznej cz 1 Wyd.3 334 str, 24 cm

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy 408 str, 20 cm

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych Wyd.VI 605 str, 21 cm

Mathcad

Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków 273 str, 24 cm

Brudne pieniądze - metody przeciwdziałania praniu pieniędzy 293 str, 20 cm

Tablice matematyczne 407 str, 20 cm

Język niemiecki dla początkujących - kurs poszerzony 392 str, 20 cm

Operacje handlu zagranicznego 291s 24cm

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm

Pracownia elektroniczna.Elementy układówelektronicznych 171s 23cm

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wyd.2 644s 20cm

Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. 486s 24cm

Rynek kapitałowy Inwestycje finansowe 438 str, 24 cm

Excel 2003 PL - porgramowanie w VBA vademecum profesjonalisty + D-271 871 str, 24 cm

10.01.2015. 00:04

Teksty źródłowe - gry strategiczne

Symulacje szkoleniowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.

Serdecznie prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie przedstawionych tu materiałów przed wykładem Gry Negocjacyjne Dla Kierowników Projektów.

Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach

Uproszczone obliczenia oświetlenia ogólnego

Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Praktyka automatów.

Pomiary w technice cieplnej

Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna

Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie

Zgarniarki .Technologia robót i eksploatacja

Leksykon techniczny kierownika budowy

Projektowanie obrabiarek zagadnienia ogólne iprzykłady

Jakość

Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne

Urządzenia automatyki /prot.nr 21-zamiany/

Elektronika w pytaniach i odpowiedziach

Elektronika łatwiejsza niż przypuszczaszUkłady scalone

Słownik kieszonkowy polsko-rosyjski rosyjsko-polski

Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych

Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Technika cyfrowa

Kucie matrycowe

Zbiór zadań z olimpiad fizycznych

Silniki dwusuwowe pojazdów

Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Leksykon

Język Pascal standard Pascal 1900

Sieci komputerowe polski i angielski słownik terminologii

Zastosowanie rachunku kosztów w ekonomice projektowania architektonicznego i uro

CLIPPER 5.0 Opis języka.

System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0

Turbo Vision

Quattro Pro wersja 3.0. 148str.,20cm.

Nieliniowe elektroniczne układy analogowe.Wyd. I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.

Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm

Rozmówki polsko-niemieckie 212 str., 20 cm

Kodeks handlowy Stan pr. 01.01.94 311 str., 18 cm

Word Perfect 6 w 10 minut Wyd.I 151 str., 20 cm

Kodeks cywilny Wyd.II St.pr.1.04.94 402 str., 18 cm

Pzegląd marketingu Wyd.II 194 str., 20 cm

Symulacje produkcyjne – fundamenty teoretyczne

Historia - starożytność Wyd.VI Podr. dla szkół średnich klasy I LO technikum i liceum zawodowego 207 str 24 cm

Elementy informatyki dla każdego Wyd I /dyskietka/ 221s 23cm

Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm

Geografia Polski społeczno-ekonomiczna Wyd II zmienione 300 23cm

Access 2.0 PL krótki kurs

Polska losy państwa i narodu 610 str,24 cm

Wielki słownik polsko-angielski A-Ó

Komentarz do kodeksu cywilnego Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe 421 str,24 cm

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wyd.II 370 str, 24 cm

Obliczenia fizykochemiczne na Twoim PC +dyskietka 420 str, 24 cm

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Materiały inżynierskie cz.1 Wyd.II Właściwości i zastosowania 338 str, 24 cm

Rosyjsko-polski słownik tematyczny

Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm

Nauka technika i wynalazki 440 str, 30 cm

Słownik z rozmówkami angielsko-polski polsko-angielski 550s 14cm

Psychologia - podręcznik akademicki cz.1 638 str, 25 cm

Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm

Obrazy organizacji 489s 21cm

Psychografologia 156 str, 20 cm

Miernictwo elektryczne - analogowa technika pomiarowa 313 str, 24 cm

Tajniki finansów.Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów. 632s 23cm

Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu 285 str, 24 cm

Mechanika ogólna wyd.1 263s 24cm

22.12.2014. 00:04

Artykuły - symulacje menedżerskie

Serdecznie prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie poniższych materiałów na szkolenie Gry Biznesowe.

Zaplecze techniczne transportu.

Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych

Leksykon inżyniera elektronika
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Elementy urządzeń automatyki
Termodynamika układów złożonych
Miernictwo elektryczne dla technikum
Mechanika budowli
Informatyka w planowaniu technicznym,przewozów kolejowych
Technika regulacji automatycznej
Oprzyrządowanie z tworzyw sztucznych
Doświadczalna fizyka jądrowa.Fizyka cząstek
Chemia Fundamenty i własności
Odgromniki
Pzegląd elektroniki część 1
Elektronika łatwiejsza niż przypuszczaszUkłady scalone
Napęd hydrostatyczny
Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych
Naprawa i strojenie odbiorników telewizji kolorowej
25 munerycznych prograwów w języku BASIK
Rzeki kuli ziemskiej
Mikroproces Z 80
Sterowanie wykorzystaniem materiałów
Farmakoterapia chorób alergicznych
Podzespoły elektroniczne półprzewodniki Przewodnik
Poznajmy samochody osobowe świata.Pojazdy włoskie.
IBM PC dla każdego.
Chiwriter wersja 3.16
Złota księga Wiednia.
Zrób to w Windows.
Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego. Wyd.I. 303str.,23cm.
Ozon a efekt cieplarniany-zbadaj to sam Wyd.I 37 str., 29 cm
Epiprojekcja doświadczeń chemicznych 347 str., 24 cm
Główne problemy prawa komputerowego 278 str., 23 cm
Logo Atari czyli wprowadzenie do programowania 96 str., 21 cm
Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm
Obsługa i naprawa Mazda 626 Tł.z j.niem. 278s 28cm
Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
Przewodnik inż.elektryka tom 1 Wyd I 731s 21cm
Polskie Parki Narodowe 28 cm
Leksykon polskich pisarzy współczesnych T.1 A-M 615 str., 24 cm
Podzespoły elektroniczne-elementy biernePoradnik 565 str., 24 cm
Lotus 1-2-3 w.5.0
Fizyka 2 Wyd.VIII 661 str,24 cm
Nowa encyklopedia powszechna t.IV M-P 975 str,30 cm
dBase 5 for Windows 349 str,20 cm
Pompy wirowe odśrodkowe -Praktyka,Fundamentyprojektowania,energooszczędna eksploatacja 322 str, 24 cm
Windows 95 opis systemu Wyd.II 373 str, 24 cm
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe 138 str, 24 cm
Technologia podstawowych syntez organicznych T.1 Wyd.II 418 str, 24 cm
Windows 98 PC
Podstawy rachunkowości cz2 zadania wyd2
Windows 98 PL -vademecum profesjonalisty 776 str, 24 cm
Ogólne wiadomości z towaroznawstwa 216 str,18 cm
Podręczny słownik francusko-polski A-Z 1036 str, 21 cm
Psychologia T. 3
Rynki walutowe i pieniężne.Instrumenty finansowe i ich zastosowanie +dyskietka 368s 24cm
The New Encyclopedia Britannica The index A - K
Miernictwo elektryczne - analogowa technika pomiarowa 313 str, 24 cm
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Podręcznik akademicki 452s 20cm
UNIX - programowanie w SHELLU 566 str, 24 cm
Nowa encyklopedia powszechna t.4,ion-Leb 798s 29cm

06.12.2014. 00:01

Raport Szkolenia Miękkie

Wartość przedsiębiorstwa to nie jedynie majątek trwały, marka i referencje albo pasywa, ale jeszcze pracownicy. W dużej mierze to od nich zależy sukces przedsiębiorstwa, bez względu na sektor działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że rodzime firmy tak chętnie troszczą się rozwojem swoich ludzi. Od kilku lat wyraźnie widać w branży szkoleniowej prawdziwy boom. Nie zahamował tego nawet miniony problem na rynkach gospodarczych.

Od czasów sławnych reform Balcerowicza niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – czytamy z treści badania Rekomendowane Szkolenia Dla Firm. Oczywiste jest, że kadra kierownicza o dużej wiedzy to fundament biznesowego przedsięwzięcia. Firmy często organizują warsztaty z kierowania projektami, z rozwoju osobowości, z motywowania zespołu albo z zarządzania zespołem.

takie dzielą się na otwarte a także zamknięte. Te ostatnie organizowane są na zlecenie konkretnych korporacji. Szkolą się w nich jedynie kierownicy tych przedsiębiorstw. Warsztaty otwarte, jak sama nazwa wskazuje, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych daną tematyką. Niestety, uczestnicy szkoleń otwartych muszą najczęściej uiścić opłatę za nie własnymi pieniędzmi. Oczywistym jest, że zaangażowanie kapitałowe w swoje umiejętności to właściwe dbanie o przyszłość.

Nauczaniem na warsztatach biznesowych trudnią się najczęściej profesjonalni trenerzy. Gros z nich specjalizuje się w jakiejś tematyce, np. w technikach kierowania ludźmi, w coachingu, technice prowadzenia negocjacji itd. Specjaliści prowadzący szkolenia powinni wykazywać nie jedynie rozległą i wyczerpującą wiedzę, ale także właściwe wrodzone umiejętności. Przecież chodzi o to, aby znajomość tematu w odpowiedni sposób aplikować uczącym się. Oczekiwana jest także wiedza z mowy ciała, sprawność prowadzenia prezentacji i nawiązywania więzi na płaszczyźnie nauczyciel uczeń.

Metodyka kursów biznesowych jest zazwyczaj podobna. Używane są transmisje multimedialne, praca indywidualna, ćwiczenia w grupach i testy. Zdarza się, że zaplanowane są również dodatkowe konsultacje po uczestniczeniu w warsztatach. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym bardziej przeciągające się warsztaty, zaplanowane nawet na cztery dni.

Branża warsztatów dla menedżerów rośnie intensywnie i wydaje się, że ta dobra passa nie zostanie zahamowana w najbliższym czasie. Coraz częściej organizowane są również eventy integracyjne organizowane razem z szkoleniami. Ich niezwykłą wartością jest nie tylko możliwość przekazania wiedzy, ale również scalenie osób pracujących w tej samej firmie.

01.10.2014. 14:36

<< Pierwszy < Poprzednia [22 / 22] Następna > Ostatni >>