Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm

Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Śląski Fundusz Strukturalny” na cztery Pracownicze Kursy Dla Kierowników dofinansowanie nabywają poniższe przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Inżynierów w firmie Maszynohut
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności szansą dla rozwoju spółki.
 • "Controlling-Online" - e-usługa zamiast działu controllingu
 • eksport anod magnezowych
 • innowacyjna metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • opracowanie innowacyjnych materiałów, metodyki i wyrobów uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji
 • opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w nowoczesnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • opracowanie i implementacja metodyki produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • sporządzenie i implementacja nowego wzoru prowadnicy fotela samochodowego
 • opracowanie i uruchomienie wzorów użytkowych w spółce SOTRONIC sp. z o.o.
 • sporządzenie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją bezobsługowego wykrywania zagrożeń
 • sporządzenie oraz implementacja oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • opracowanie, implementacja i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • struktura zdalna Galeria Handlowa
 • przygotowanie terenu inwestycyjnego w obrębie Płaszewko, Gmina Słupsk.
 • model monitorowania stanu technicznego konstrukcji metodą analiz propagacji fal Lamba
 • wdrożenie modernizacyjnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego
 • stworzenie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU nowoczesnego systemU KOMPUTEROWEGO
 • uruchomienie nowoczesnego modelu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • wdrożenie procesu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • implementacja interdyscyplinarnego programu do zarządzania planami we współpracy z partnerami w spółce Extend Vision.
 • uruchomienie innowacyjnej procedury celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • wypracowanie interaktywnej platformy informacyjnej AGRO z możliwością kojarzenia partnerów handlowych branży rolno-spożywczej.
 • zbudowanie internetowego serwisu do numerycznej wymiany zasobów oraz świadczenia wirtualnych usług doradczych w zakresie geodezji
 • wypracowanie elektronicznego serwisu Pluma do zarządzania systemami.

  28.10.2016. 00:04