Pomoc pieniężna na warsztaty zamknięte

Klienci z niektórych przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Infrastrukturalny” na cztery Firmowe Szkolenia Z Mentoringu środki otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Asystentek w firmie ARTO
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "wdrożenie modernizacyjnej metodyki produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach"
 • "Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania"
 • zaawansowana procedura wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • innowacyjny portal o tematyce rolniczej umożliwiający świadczenie e-usług.
 • opracowanie procedury oraz implementacja produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę Rymatex
 • sporządzenie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w procedury wirtualnej.
 • opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia
 • opracowanie ORAZ uruchomienie DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
 • struktura B2B szansą dynamizacji F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński.
 • wypracowanie planu eksportu nowoczesnego programu Informatycznego
 • rozbudowa portalu ŚlubnyTarg.pl o nowe e - usługi związane z branżą ślubną
 • system raportowania i wymiany rejestrów NITRO
 • technologia implementacji do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.
 • stworzenie miejsc pracy w centrum usług wspólnych IBM we Wrocławiu
 • implementacja nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Complet
 • implementacja innowacyjnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie modelu eksperckiego
 • wdrożenie programu systemowej współpracy biznesowej
 • uruchomienie metodyki Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
 • wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w firmie Sabaj-system
 • wypracowanie inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz samolotów do nabycia/współnabycia
 • stworzenie internetowego serwisu do bezobsługowego rozwiązywania problemów logistyczno-dystrybucyjnych.
 • wypracowanie mobilnego serwisu poświęconego cross compliance

  03.04.2016. 00:08