Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Niniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Instruktorów Sprzedaży:
Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TE TEMATY SZKOLENIA:
 • zostań skutecznym sprzedawcą
 • Zarządzanie firmą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Zarządzanie klientem strategicznym – key account management
 • Kluczowe gry z kursu „szkoła trenerów ” na bazie certyfikacji Training Projects
 • Work-Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym
  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MOSZNEJ
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY NIELBA WĄGROWIEC
 • BRONOWICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH W KRAKOWIE
 • ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA LAZARUS
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH
 • ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "NAFTA-SPLAST" JEDLICZE
 • ZACHODNIOMAZURSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM. GEN. DYW. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO
 • FUNDACJA INSTYTUT MOWY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU: "USŁYSZEĆ POTRZEBĘ"
 • "FUNDACJA IM.PROF. JERZEGO DOERFFERA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I NAUKI NA WYDZIALE OKRĘTOWYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ"
 • FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH - EFFP POLSKA
 • "BANK ŻYWNOŚCI W PŁOCKU" - ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SĘDZISZOWIE MŁP.

  09.05.2015. 00:17