Raport Szkolenia Miękkie

Wartość przedsiębiorstwa to nie jedynie majątek trwały, marka i referencje albo pasywa, ale jeszcze pracownicy. W dużej mierze to od nich zależy sukces przedsiębiorstwa, bez względu na sektor działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że rodzime firmy tak chętnie troszczą się rozwojem swoich ludzi. Od kilku lat wyraźnie widać w branży szkoleniowej prawdziwy boom. Nie zahamował tego nawet miniony problem na rynkach gospodarczych.

Od czasów sławnych reform Balcerowicza niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – czytamy z treści badania Rekomendowane Szkolenia Dla Firm. Oczywiste jest, że kadra kierownicza o dużej wiedzy to fundament biznesowego przedsięwzięcia. Firmy często organizują warsztaty z kierowania projektami, z rozwoju osobowości, z motywowania zespołu albo z zarządzania zespołem.

takie dzielą się na otwarte a także zamknięte. Te ostatnie organizowane są na zlecenie konkretnych korporacji. Szkolą się w nich jedynie kierownicy tych przedsiębiorstw. Warsztaty otwarte, jak sama nazwa wskazuje, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych daną tematyką. Niestety, uczestnicy szkoleń otwartych muszą najczęściej uiścić opłatę za nie własnymi pieniędzmi. Oczywistym jest, że zaangażowanie kapitałowe w swoje umiejętności to właściwe dbanie o przyszłość.

Nauczaniem na warsztatach biznesowych trudnią się najczęściej profesjonalni trenerzy. Gros z nich specjalizuje się w jakiejś tematyce, np. w technikach kierowania ludźmi, w coachingu, technice prowadzenia negocjacji itd. Specjaliści prowadzący szkolenia powinni wykazywać nie jedynie rozległą i wyczerpującą wiedzę, ale także właściwe wrodzone umiejętności. Przecież chodzi o to, aby znajomość tematu w odpowiedni sposób aplikować uczącym się. Oczekiwana jest także wiedza z mowy ciała, sprawność prowadzenia prezentacji i nawiązywania więzi na płaszczyźnie nauczyciel uczeń.

Metodyka kursów biznesowych jest zazwyczaj podobna. Używane są transmisje multimedialne, praca indywidualna, ćwiczenia w grupach i testy. Zdarza się, że zaplanowane są również dodatkowe konsultacje po uczestniczeniu w warsztatach. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym bardziej przeciągające się warsztaty, zaplanowane nawet na cztery dni.

Branża warsztatów dla menedżerów rośnie intensywnie i wydaje się, że ta dobra passa nie zostanie zahamowana w najbliższym czasie. Coraz częściej organizowane są również eventy integracyjne organizowane razem z szkoleniami. Ich niezwykłą wartością jest nie tylko możliwość przekazania wiedzy, ale również scalenie osób pracujących w tej samej firmie.

01.10.2014. 14:36