Raporty dodatkowe - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą stworzone na następującym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas treningów i gier menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie książek przed wykładem Symulacje Biznesowe W Produkcji.
Nadmieniamy w tym miejscu, iż niniejsza lista zawiera opracowania wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Rozwój Zachowań Proaktywnych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Balzak
 • Miernictwo elektroniczne
 • Słownik techniczny niemiecko-polski
 • Elementy i układy optoelektroniczne /prot.nr2-zamiany/
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Ćwiczenia z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Elektryczne przyrządy pomiarowe
 • Termodynamika
 • Chemia dla klasy L.O.
 • Gospodarowanie materiałami w działalności remontowej
 • Symbole graficzne w elektrotechnice elektronice i automatyce
 • Urządzenie elektryczne na placu budowy
 • Elementy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Wczasy pracownicze : system organizacyjny
 • Mechanika techniczna
 • Wykaz urządowych nazw miejscowości w Polsce
 • Słownik polsko-portugalski
 • Ergonomia
 • Poradnik radioamatora cz.2
 • Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych
 • Elektrochemia domowa
 • Przedsiębiorstwo państwowe i samorząd jego załogi
 • Kodeks postępowania administracyjnego komentarz
 • Pierwsza pomoc
 • Ochrona pracy kobiet ,młodocianych i osób niepełnosprawnych
 • IDL Biblioteka do Clippera 88
 • Programowanie systemów danych Język CLipper
 • Słabe miejsca w budynkach tom V
 • Historia rozwoju ekonomiki tom I.
 • Spawanie gazowe i elektryczne.Poradnik dla słuchaczy kursów spawalniczych. Wyd.XV poprawione
 • Arkusz kalkulacyjny. Plan Perfect 5.1. 76str,20cm
 • Elektronika dla studentów fizyki.Wyd II. 285str.,23cm.
 • Metody kalkulacji 274str,20cm
 • Projektowanie układów MOS w technice VLSI 159 str., 24 cm
 • Nowe znaki i sygnały drogowe Przepisy wzory komentarz 279 str., 20 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Wyd.XXII 699 str., 25 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Praktyka zarządzania
 • Nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe w energoelektronice Wyd.I 180 str., 20 cm
 • Prawo pracy Wyd III zmienione 433s 24cm
 • Finanse przedsiębiorstwa 165s 20cm
 • Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej stan pr. 1.03.95 254s 20cm
 • Encyklopedia biznesu T.1 736 str.24 cm
 • Kodeks karny - praktyczny komentarz 377 str, 21 cm
 • Chemia rolna Wyd.II 356 str.24 cm
 • Wiedza o społeczeństwie Repetytorium Liceum Technikum Protokół nr 83-zamiany 264s 20cm
 • Pzegląd chemii nieorganicznej cz 1 Wyd.3 334 str, 24 cm
 • Gleboznawstwo Wyd. II 562 str, 24 cm
 • Oczyszczanie ścieków - Nowe trendy, modernizacje istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa 448 str, 24 cm
 • Elementy prawa wyd.4
 • C++ klasy MFC + D-6
 • Rzymskie prawo prywatne- zarys wykładu 346 str, 24 cm
 • Access 2000 wersja polska Krok po kroku D-25 287s 24cm
 • Historia gospodarcza świata 488 str, 24 cm
 • Internet 239 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
 • 1999 Britannica Book of the yers
 • Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy 286s 23cm
 • Turbo Pascal - ćwiczenia praktyczne 143 str. 24 cm
 • Żelbetowe konstrukcje cienkościenne 340 str. 24 cm
 • Badania logiczne II/I 686 str, 18 cm

  13.11.2016. 00:04