Teksty źródłowe - gry strategiczne

Symulacje szkoleniowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.

Serdecznie prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie przedstawionych tu materiałów przed wykładem Gry Negocjacyjne Dla Kierowników Projektów.

Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach

Uproszczone obliczenia oświetlenia ogólnego

Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Praktyka automatów.

Pomiary w technice cieplnej

Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna

Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie

Zgarniarki .Technologia robót i eksploatacja

Leksykon techniczny kierownika budowy

Projektowanie obrabiarek zagadnienia ogólne iprzykłady

Jakość

Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne

Urządzenia automatyki /prot.nr 21-zamiany/

Elektronika w pytaniach i odpowiedziach

Elektronika łatwiejsza niż przypuszczaszUkłady scalone

Słownik kieszonkowy polsko-rosyjski rosyjsko-polski

Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych

Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Technika cyfrowa

Kucie matrycowe

Zbiór zadań z olimpiad fizycznych

Silniki dwusuwowe pojazdów

Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Leksykon

Język Pascal standard Pascal 1900

Sieci komputerowe polski i angielski słownik terminologii

Zastosowanie rachunku kosztów w ekonomice projektowania architektonicznego i uro

CLIPPER 5.0 Opis języka.

System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0

Turbo Vision

Quattro Pro wersja 3.0. 148str.,20cm.

Nieliniowe elektroniczne układy analogowe.Wyd. I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.

Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm

Rozmówki polsko-niemieckie 212 str., 20 cm

Kodeks handlowy Stan pr. 01.01.94 311 str., 18 cm

Word Perfect 6 w 10 minut Wyd.I 151 str., 20 cm

Kodeks cywilny Wyd.II St.pr.1.04.94 402 str., 18 cm

Pzegląd marketingu Wyd.II 194 str., 20 cm

Symulacje produkcyjne – fundamenty teoretyczne

Historia - starożytność Wyd.VI Podr. dla szkół średnich klasy I LO technikum i liceum zawodowego 207 str 24 cm

Elementy informatyki dla każdego Wyd I /dyskietka/ 221s 23cm

Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm

Geografia Polski społeczno-ekonomiczna Wyd II zmienione 300 23cm

Access 2.0 PL krótki kurs

Polska losy państwa i narodu 610 str,24 cm

Wielki słownik polsko-angielski A-Ó

Komentarz do kodeksu cywilnego Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe 421 str,24 cm

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wyd.II 370 str, 24 cm

Obliczenia fizykochemiczne na Twoim PC +dyskietka 420 str, 24 cm

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Materiały inżynierskie cz.1 Wyd.II Właściwości i zastosowania 338 str, 24 cm

Rosyjsko-polski słownik tematyczny

Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm

Nauka technika i wynalazki 440 str, 30 cm

Słownik z rozmówkami angielsko-polski polsko-angielski 550s 14cm

Psychologia - podręcznik akademicki cz.1 638 str, 25 cm

Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm

Obrazy organizacji 489s 21cm

Psychografologia 156 str, 20 cm

Miernictwo elektryczne - analogowa technika pomiarowa 313 str, 24 cm

Tajniki finansów.Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów. 632s 23cm

Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu 285 str, 24 cm

Mechanika ogólna wyd.1 263s 24cm

22.12.2014. 00:04