Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą bazowały na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie wymienionych poniżej materiałów w uzupełnieniu do treningu Gry Biznesowe W Przemyśle.
Pragniemy dodać w tym miejscu, iż poniższa lista zawiera materiały wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły projektowanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Szkolenie Kompetencji Przywódczych w Międzynarodowej Organizacji, Dawid Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Elwik
 • Poradnik dla elektryków
 • Poradnik magazyniera
 • Gospodarka wagonowa
 • Symulacje integracyjne – podstawy teoretyczne
 • Obrabiarki do metali cz.II zeszyt 1
 • Przesył Wielkich Mocy Elektrycznych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Typowe zagrożenia zawodowe
 • Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
 • Rysunek techniczny
 • Polimery czynne w inżynierii ochrony środowiska
 • Społeczne i ekonomiczne zachęty do poprawy stanu BHP
 • Sprzęgła mechaniczne
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle
 • Analiza gospodarki materiałowej w przed-siębiorstwie przemysłowym.
 • Słownik języka polskiego tom III R-Z
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski
 • Magnetofon w pytaniach i odpowiedziach
 • Akumulator w moim samochodzie
 • Fundamenty korozji i ochrony metali
 • Przewodnik zakładowego pracownika ochrony przeciwpożarowej
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Handel Zagraniczny. Eksport Podmioty gospodarcze przepisy komentarze
 • Popularny atlas świata
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • English-Polish Business -dictionary słownik handlowy angielsko-polski.
 • Archiwizery
 • Komputer w dziale prognoz i analiz
 • PC Tools 7.1 t.12
 • System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
 • Chromatografia gazowa 199str 24cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Matematyka- zbiór zadań Egzamin wstępny na wyższe uczelnie Wyd.I 328 str.,20 cm
 • Word 2.0 do Windows Szybko łatwo 167 str., 23 cm
 • Pracownia elektroniczna Wyd. IV Elementy układów elektronicznych 179 str., 24 cm
 • Gry motywacyjne – podstawy teoretyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Moje pieniądze '95 - Leksykon W co inwestować jak oszczędzać jak płacić i nie płacić podatków 472 str, 21 cm
 • Wielki słownik słownik polsko-angielski A-Ó 780 str., 24 cm
 • Windows dla opornych cz.2 372 str., 23 cm
 • Elektrownie Podręczniki akademickie elekrtotechnika Wyd.2 zm. i rozsze. 631s 24cm
 • VAT Encyklopedia Prot. nr 115-zamiany 398s 24cm
 • Regulacja adaptacyjna 316 str.24 cm
 • Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
 • Historia powszechna 1945-1996 dla szkół średnich, maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie 255 str, 21 cm
 • Tajemnice niekonwencjonalnej medycyny Wyd.II 222 str, 20 cm
 • Kanalizacja miast i oczyszczanie ściekówPrzewodnik 450 str, 18 cm
 • Oczyszczanie wody 614 str, 24 cm
 • Office 97 w zastosowaniach
 • Elementy prawa europejskiego 417 str, 24 cm
 • Wywieranie wpływu przez grupy- psychologia relacji 214 str, 24 cm
 • Wstęp do bankowości 107 str, 24 cm
 • Polska i świat w latach 1918-1993 327 str+dod, 21 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II 328 str, 24 cm
 • Psychologia i życie
 • Leksykon frezera wyd.8 zmienione 601s 20cm
 • Windows 2000 Serwer Księga eksperta 705s 23cm
 • Zbiór zadań z części maszyn 400 str, 20 cm
 • Visual Basic w bazach danych D-193 831 str, 24 cm
 • Praktyczny słownik angielsko-polski polsko-angielski 920s 24cm

  29.07.2016. 00:55