Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas treningów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie poniższych źródeł na szkolenie Projektowe Gry Strategiczne.
Informujemy przy tym, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera materiały wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji.
 • Szkolenie Postaw Zespołowych w Nowoczesnej Instytucji, Tadeusz Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Elwik
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Technologia spawalnictwa
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry biznesowe – podstawy praktyczne
 • Elektryczne aparaty wykonawcze
 • Obrabiarki do metali cz III zeszyt 2
 • Historia Elektryków Polskiej tom 5
 • Skrawanie i narzędzia
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości Wyd. IV zm. i rozsz.
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
 • Nowoczesne metody metalizacji natryskowej
 • Zgarniarki maszynoznawstwo specjalistyczne - Przewodnik
 • Chłodnictwo
 • Pomiary energoelektryczne w zakładach przemysłowych w pytaniach i odpowiedziach
 • Telemonter BHP
 • Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji
 • Zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Przekładnie zębate. Dynamika
 • Wzmacniacze elektro-akustyczne
 • Mistrz przełożony i wychowawca
 • Pieśń nadziei
 • Mikroproces Z 80
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych
 • Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach
 • Window 3.0 Poradnik użytkownika
 • IBM PC dla każdego.
 • Fotochemia Pzegląd.
 • Quattro - Podręczny przewodnik
 • Arkusz kalkulacyjny. Plan Perfect 5.1. 76str.,20cm.
 • Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych.Wyd.I. 288str.,23cm.
 • Planowanie strategiczne 214str,20cm
 • Konstrukcja i obliczanie szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych Wyd I 493s,24cm
 • Ami Pro 3.0 w.polska 224 str., 15 cm
 • Rusunek techniczny Podręcznik dla techn.Wyd.XXIII 296 str., 24 cm
 • Fundamenty lokalnych sieci komputerowych Sprzęt sieciowy T.I Wyd.II 192 str., 24 cm
 • Zasady rachunkowości Wyd.II 174 str., 24 cm
 • Symulacje produkcyjne – podstawy teoretyczne
 • Page Maker 5 do Windows edycja polska T1 301 str., 23 cm
 • Fizyczne Elementy elektrotechniki Wyd.II 483 str., 24 cm
 • Budownictwo drewniane 269 str., 24 cm
 • Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym 165c 20cm
 • Windows 95 Tajny raport 165 str., 24 cm
 • Zwarcia w sieciach elektroenergetycznychElementy obliczeń 322 str,24 cm
 • Niemiecki jako język biznesu - vademecum z wzorami zadań i listów 431 str,24 cm
 • dBase krok po kroku III
 • Inżynieria zarządzania cz.2 Strategie wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych Wyd.II 399 str, 24 cm
 • Ekonomia - makroekonomia Wyd II 535 str, 24 cm
 • Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szkół średnich i wyższych 267 str, 24 cm
 • Organizacja sprzedaży cz.1 160 str, 20 cm
 • Wytrzymałość materiałów t.2
 • Mądry inwestor - klasyczny bestseler na temat inwestowania z wprowadzeniem i dodatkiem Warrena E. Buffetta 359 str, 20 cm
 • Układy elektroniczne cz.1 Układy analogowe liniowe Wyd.3 467 str, 24 cm
 • Technologia budowy maszyn 350 str, 24 cm
 • Zastosowania programu NAP2 do obliczaniaukładów elektrycznych USEp. 263s, 24 cm
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych 249 str, 24 cm
 • Rachunkowość finansowa
 • Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego 448 str, 24 cm
 • PHP3 programowanie aplikacji bazujących na przeglądarkach 553s 23cm
 • Access 2000 PL - ćwiczenia praktyczne 120 str. 24 cm
 • Komputerowe abecadło 2000/2001 287 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo. wyd.7 514s 23cm

  19.03.2016. 00:10